Bedrijfsprofiel


Wij hebben reeds meer dan 10 jaar ervaring met het automatiseren van grote winkel-ketens in heel de Benelux. Denk hierbij aan (meertalige) kassa-systemen met reserverings-module, reparatie-module, enquete-module, prepaid-module, spaar-systemen, inventarisatie-modules, order- en levering-modules, klantentellers, ... en koppelingen met allerlei andere systemen (o.a. SAP, ProFashionAll, Final, ...).

Nadat verschillende zonnestudio-uitbaters meermaals tegen ons geklaagd hadden over de door hun gebruikte systemen en software en de door hun leveranciers geboden service en ondersteuning hebben wij besloten om onze kennis en ervaring aan te wenden om voor de zonnebank-branche een pakket te ontwikkelen waarop je kan bouwen en vertrouwen.

Uitgangspunt bij de ontwikkeling was (zoals bij al onze producten) stabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en fraudepreventie. Alsook het ter beschikking stellen van uitgebreide rapportage-mogelijkheden. Informatie die niet alleen van belang kan zijn voor evaluatie van de afgelopen tijd, maar ook om toekomstgericht te kunnen sturen.

Het pakket werd en wordt nog steeds verder ontwikkeld op basis van de input van ervaren zonnestudio-uitbaters gecombineerd met onze jarenlange ervaring en met de door onszelf gevolgde en succesvol afgeronde opleiding tot "Uitbater van een zonnecentrum" (= opleiding tot zonneconsulent in Nederland) zodat we bij de ontwikkeling zeker niets over het hoofd zouden zien en om te weten waarover we spreken.

Wij hopen u spoedig tot onze klantenkring te mogen rekenen.