Software


Deze pagina is onder constructie, maar hierbij alvast 3 screenshots van onze onbemande zonnebank software met een korte beschrijving. De bemande zonnebank software heeft dezelfde look en feel als de onbemande.

Kies uw cabine
Onderstaand scherm verschijnt nadat de klant zich kenbaar heeft gemaakt aan het systeem middels zijn zonnekaart of eID.

Kies uw Cabine

Linksboven in het scherm worden de gegevens van de klant getoond vergezeld van zijn foto. Deze foto kan bij registratie van de klant door het systeem gemaakt worden d.m.v. een ingebouwde webcam. Het nemen van een foto is niet verplicht, dit kan bij registratie overgeslagen worden. Indien er gebruik gemaakt wordt van de eID als zonnekaart wordt de foto overgenomen die op de eID staat.

Linksonder in dit scherm staat het huidige saldo van de klant vermeld vergezeld van een knop die bij aanraking ervoor zorgt dat het geldinvoerscherm verschijnt. De klant heeft dus de keuze om ten alle tijden zijn saldo op zijn zonnekaart te verhogen en niet enkel bij onvoldoende saldo. Wordt bijvoorbeeld gebruikt om deel te kunnen nemen aan tijdelijke actie's bv. "50% extra op ingevoerd bedrag tijdens de 3 dolle dagen".

In het rechter gedeelte van dit scherm kan de klant de cabine selecteren die hij wenst te gebruiken door de foto van de gewenste cabine aan te raken. Op deze foto's kunnen volgende labels vermeld staan:

 • "In gebruik tot ": de cabine is in gebruik en kan niet geselecteerd worden. Er wordt vermeld vanaf wanneer deze terug beschikbaar is.
 • "Nieuwe lampen": in te stellen door de studio-uitbater om aan de klant duidelijk te maken dat er nieuwe lampen geplaatst zijn zodat deze hier rekening mee kan houden om niet te verbranden.
 • "Buiten gebruik": in te stellen door de studio-uitbater bij bv. onderhoud of een technisch defect aan de zonnebank.
Geef het aantal gewenste minuten in
Onderstaand scherm verschijnt nadat de klant de cabine van zijn keuze heeft geselecteerd in het "Kies uw cabine"-scherm.

Voer minuten in

In dit scherm kan de klant d.m.v. de knoppen - en + ingeven hoeveel minuten hij wenst te zonnen. Nadat deze het gewenste aantal minuten heeft ingesteld kan hij door op de knop "Raak hier het scherm aan om uw zonnebank te starten" de zonnebank starten. Indien blijkt dat de klant onvoldoende saldo heeft voor de door hem ingevoerde sessie dan wordt automatisch het geldinvoerscherm getoond.

Door op de knop "Terug" te drukken verschijnt het "Kies uw cabine"-scherm opnieuw en kan de klant eventueel een andere cabine selecteren.

Uw zonnebank start automatisch na x minuten
Onderstaand scherm verschijnt nadat de klant de cabine van zijn keuze heeft gestart in het "Geef het aantal gewenste minuten in"-scherm.

Start zonnebank

Dit scherm geeft aan de klant weer dat hij zich naar de door hem geselecteerd cabine kan begeven en dat zijn zonnebank automatisch start na het door de studio-uitbater ingestelde aantal minuten om zich uit te kleden en de zonnebank te reinigen.

Mogelijke uitbreidingen gerelateerd aan dit scherm:
 • Startknop / Snelstart
  Daar de door de klant benodigde tijd om zich uit te kleden moeilijk in te schatten is - voor de ene duurt dit altijd te kort, voor de ander duurt dit altijd te lang, oudere mensen hebben meer tijd nodig dan jongere, mannen minder dan vrouwen, ... - beschikken sommige zonnebanken over een 'start-knop' waarmee de klant zelf kan kiezen om de zonnebank eerder te starten dan de ingestelde wachttijd. Ook verminderd het gebruik van een startknop tijdens drukken periodes de wachttijd voor klanten die van dezelfde zonnebank gebruik wensen te maken. Indien de zonnebank niet beschikt over een 'start-knop', dan kunnen wij indien u dit wenst een 'start-knop' monteren op de zonnebank of op de wand van de cabine zodat u uw klanten toch deze service kan bieden. AITMS Studio Manager werkt natuurlijk ook perfect samen met zonnebanken zonder 'start-knop'.
 • Bediening rolluik cabine
  Indien de cabine beschikt over een rolluik wordt het rolluik gesloten op het moment dat dit scherm verschijnt en gaat het rolluik terug open op het moment dat de klant de cabine verlaat.
 • Cabinedeur bediening
  Wij kunnen de toegang tot de cabines beveiligen door de deur van een cabine pas te openen nadat de klant de zonnebank gestart en dus betaald heeft. M.a.w. de deur van de cabine wordt dan pas geopend op het moment dat dit scherm verschijnt. De cabine wordt terug vrijgegeven voor gebruik door een andere klant op het moment dat vorige klant de cabine verlaten heeft.
 • Bediening cabineverlichting
  De verlichting van een cabine wordt gestart als dit scherm verschijnt en automatisch gedoofd nadat de zonnebanksessie beŽindigd is.
 • Bediening muziek
  Indien de zonnebank niet beschikt over een eigen muziek-installatie wordt de muziek voor de cabine gestart als dit scherm verschijnt en automatisch gestopt nadat de zonnebanksessie beŽindigd is.

Een greep uit de overige uitbreidingen die wij kunnen bieden
 • Automatische ontgrendeling en sluiting voordeur
 • Automatische bediening beveiligingsrolluik studio
 • Toegangscontrole voordeur
 • Automatische bediening verlichting van uw zonnestudio
 • Automatische bediening muziek zonnestudio
 • Automatische bediening verwarming zonnestudio
 • Automatische bediening verluchting/ventilatie zonnestudio
 • Automatische bediening alarm systeem (meerdere zones afzonderlijk instelbaar)
 • Automatische afdrukken inschrijvingsformulier klant
  De wettelijk verplichte fiche wordt volledig ingevuld afgedrukt en dient enkel nog ondertekend te worden door de klant en de onthaalverantwoordelijke, dit bespaart veel tijd bij de registratie van nieuwe klanten.
 • Stroombeperking
  Indien u te weinig stroom in uw zonnestudio heeft voor het aantal geplaatste zonnebanken dan springt de zonnebank software hier intelligent mee om. Afhankelijk van de zonnebanken die op dat moment draaien en het door hen verbruikte vermogen worden andere banken tijdelijk als 'even niet beschikbaar' ingesteld totdat er terug genoeg stroom beschikbaar is. Zo kan u alvast een of meerdere banken bijplaatsen zonder dat u stroom moet voorzien om alle banken gelijktijdig te laten draaien (bij te weinig beschikbaar vermogen en zonder deze module zou de stroom in heel uw studio uitvallen).
 • Digitale camerabewaking
  Mogelijkheid om enkel op te nemen bij beweging. Beelden zijn van op afstand via PC of GSM te bekijken.
 • Telefonie
  Wij kunnen een systeem van wettelijk verplichte noodtelefoons leveren waarbij vanuit de cabines enkel naar vooraf gedefinieerde nummers gebeld kan worden en waarbij vanaf kantoor nog wel alle nummers gekozen kunnen worden.